Gör bankkontonummer flyttbara

Motion 2018/19:79 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)

av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra bankkontonummer flyttbara och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett idag högst konkurrensbegränsande faktum är att bankkontonumret normalt är knutet till en bank. Om en bankkund vill byta bank, så tvingas man också byta kontonummer med allt vad det innebär. Ofta finns mängder med tjänster knutna till bankkontot, såsom autogirobetalningar, kontokort, löneutbetalningar, värdepappersutbetalningar och pensionssparande. Det blir ett konkurrenshinder att det helt enkelt blir så krångligt att byta, att många avstår enbart på grund av det.

Något som skulle underlätta avsevärt är om kontonumret kan flyttas med till den nya banken, på ungefär samma sätt som mobilnummer flyttas mellan telefonbolagen. Då hade konkurrensen ökat mellan bankerna och kunderna hade fått lättare att använda sin konsumentmakt. Idag finns bankgironummer som kan flyttas mellan bankerna, så ett system med flyttbara bankkontonummer bör vara möjligt att bygga upp. Flera banker, bland annat Forex och Ikano, har också påtalat behovet av att detta styrs upp för att öka konkurrensen mellan bankerna.

Mikael Eskilandersson (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-11 Granskad: 2018-10-11 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)