Golf som friskvård

Motion 2008/09:Sk217 av Helena Bouveng (m)

av Helena Bouveng (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avdragsrätt för företag i samband med friskvård.

Motivering

Arbetsgivare får med dagens regler dra av kostnader som deras anställda har för enklare friskvårdsaktiviteter. År 2003 kom det så kallade friskvårdsbidraget att även omfatta aktiviteter som yoga och kostrådgivning. Avdragsrätten för företaget gäller endast om möjligheten att utöva dessa aktiviteter riktar sig till samtliga i personalen och är av enklare slag. Motion i form av segling, ridning, golf och utförsåkning räknas med dagens regler inte som aktiviteter av enklare slag.

Motivet för att även de exkluderade formerna av motion bör vara inkluderade är flera. Vi är alla medvetna om att vårt välbefinnande ökar om vi får möjlighet att vara ute i frisk luft kombinerat med att vi rör på oss. Drivkraften för att vi ska röra på oss är olika för alla människor och ska inte vara något som politiker eller verk av olika slag ska avgöra.

Golf har länge ansetts som en sport för överklassen i Sverige. Detta ses i dag som en ren fördom av de flesta. Fler och fler ägnar sig åt denna sport för att få sin motion; detta har lett till ökad konkurrens och betydligt lägre priser på såväl redskap som avgifter. För att ytterligare nå en bredare grupp har många golfbanor infört så kallad pay and play, vilket gjort golfen till en mycket vanlig form av avstressande motion.

Golf är friskvård. I dag vet vi att en lågintensiv motion som golf är en av de absolut bästa motionsformerna. Oberoende forskare placerar golf som ett toppalternativ: låg skaderisk, alla kan utöva det och mycket hög positiv effekt på hälsan.

Ändras tolkningen av lagen skulle det bli ett erkännande att golf är friskvård med klara nyttoeffekter.

Med detta som bakgrund bör det ses över om fritidsaktiviteter som människor själva väljer att utöva ska ge avdragsrätt och därmed skattereduktion.

Stockholm den 26 september 2008

Helena Bouveng (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)