Global klimatpolitik

Motion 2007/08:MJ463 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2007/08:MJ463

av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Global klimatpolitik

mp532

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att det globala målet för klimatpolitiken ska vara en minskning av växthusgasutsläppen med minst 60 % till 2050 från 1990 års nivå eller vad som krävs för att begränsa temperaturökningen till högst 2 grader jämfört med förindustriell nivå.

Riksdagen beslutar att Sveriges mål för minskning av växthusgaser för 2050 ska vara minst 80 % räknat från 1990 års nivå och att minskningen fram till dess helst ska ske med tyngdpunkt tidigt under perioden eller åtminstone i jämn takt, dvs. vara minst linjär.

Riksdagen beslutar att Sveriges mål för minskningen av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)