Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

GIH

Motion 1990/91:Ub728 av andre vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

av andre vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Kr526 hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om elevplatser för handikappidrott
på GIH.

Stockholm den 25 januari 1991

Christer Eirefelt (fp)

Lars Ernestam (fp)

Margareta Fogelberg (fp)

Lola Björkquist (fp)

Jan-Erik Wikström (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)