Giftfri vardag

Motion 2015/16:2370 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Sammanfattning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Stärk EU:s gemensamma kemikalielagstiftning

Klassificera och förbjud grupper av ämnen med liknande egenskaper

Stärkt internationellt kemikaliearbete för att inte importera EU-förbjudna ämnen

Inför EU-gemensamt mål för giftfri vardag och förbättra samarbetet

Förbud mot bisfenol-A

Förbjuda ämnen i grupp i Sverige

Giftfria skolor, förskolor och andra offentliga miljöer

Inför ett kemikalie-Fass

Cirkulär ekonomi och inför producentansvar för textilier

Utveckla samverkan mellan svensk forskning och näringsliv

Främja grön kemi för resurseffektivitet

Förbättra tillståndsprocesser för miljöfarliga verksamheter

Stark sammanhållen havs- och vattenpolitik

Sanering av vattentäkter pga oaktsam
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)