Genusvetenskap på jurist- och polisutbildningar

Motion 2002/03:Ub538 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att genusvetenskap blir en obligatorisk kurs på utbildningar för jurister och poliser och att fortbildningen för yrkesverksamma bör intensifieras.

Motivering

I syfte att säkerställa jämställdhetsfrågorna har ändringar gjorts i ett flertal examensordningar. Kunskap som rör våld mot kvinnor och jämställdhet belyses nu i examensordningen för jurister, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer, psykoterapeuter, socionomer, teologer och i social omsorgsexamen.

Rikspolisstyrelsen fick också, i samband med att Kvinnofridspropositionen antogs, i samråd med Domstolsverket, Riksåklagaren och Socialstyrelsen uppgiften att leda en särskild satsning på fortbildning av personal inom rättsväsendet, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Trots dessa satsningar så förekommer det att kvinnor och män behandlas olika i svenska rättssalar, när det gäller sexbrott. Kvinnan, eller flickan, som blivit våldtagen kartläggs noggrant vad det gäller beteende, tidigare förhållanden, alkoholvanor och klädsmak. Hon kan få frågor som syftar till att sänka hennes trovärdighet – frågor som också indirekt skuldbelägger henne. Det är inte ovanligt att rykten tas med in i rättssalen. Mannen slipper den typen av frågor. Man utreder offrets trovärdighet också i andra sammanhang – men oftast när polisen bedömer att offret har en lika tvivelaktig bakgrund som gärningsmannen. Utgångspunkten när det gäller utredningar och rättegångar kan inte vara att våldtäktsoffret ljuger.

Tydligt är att de satsningar som gjorts hittills på fortbildning och yrkesutbildning när det gäller bemötandet gentemot de kvinnor som blivit utsatta för sexualbrott inte har gett önskat resultat.

Det är därför viktigt att genusvetenskap blir en obligatorisk kurs på utbildningar för jurister och poliser, och fortbildningen för yrkesverksamma bör också intensifieras, för att kommande brottsoffer ska få ett bättre bemötande.

Stockholm den 22 oktober 2002

Carina Ohlsson (s)

Lena Sandlin-Hedman (s)

Eva Arvidsson (s)

Anne Ludvigsson (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Ulla Wester (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)