Genomlysning av myndigheter under regeringen

Motion 2021/22:2260 av Arman Teimouri (L)

av Arman Teimouri (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Statskontoret i uppdrag att genomlysa Sveriges myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt Statskontoret fanns det 341 myndigheter under regeringen den första januari 2021. Det borde finnas stora möjligheter till sammanslagningar av myndigheter och framför allt avveckla myndigheter för att göra det statliga arbetet mer effektivt. Det torde också spara stora kostnader för staten.

Därför borde man ge Statskontoret i uppdrag att göra en genomlysning av Sveriges olika myndigheter med mål om att slå samman och avveckla myndigheter. Det överordnade målet ska vara att effektivisera myndighetsarbetet och spara kostnader för staten.  

Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)