Gemensam viltvårdsförvaltning mellan Sverige och Norge

Motion 2021/22:1711 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en gemensam viltvårdsförvaltning mellan Sverige och Norge och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige och Norge utgör en gemensam halvö vilket har skapat våra speciella förutsättningar för handel och utveckling. De flesta av våra förbindelser går mellan norr och söder. Men vid sidan av detta har vi flera naturliga relationer som går ifrån väst till öst, exempelvis så binder flera av våra vattendrag samman Sverige och Norge. Vi ser också hur den samiska renskötseln i Sapmi rör sig mellan länderna.

Naturen i sig binder oss samman. Klövvilt, vildsvin och rovdjur rör sig fritt över gränserna. Det senare skapar en del problem då djuren inte känner några gränser men vi har olika uppfattning om hur dessa djur skall hanteras över tid. Ett sätt att förbättra viltvårdsförvaltningen på Skandinaviska halvön är att Sverige och Norge etablerar en gemensam viltvårdsförvaltning.

Genom en gemensam förvaltning kommer vi att få bättre kontroll på exempelvis vildsvinens jordbruksskador. Vi kommer också att kunna få en bättre förvaltning av våra stora rovdjur.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)