Gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl

Motion 2019/20:105 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärder ska vidtas som verkar för gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl samt om att säkerställa ett regelverk och förenkla så att försäljningen av småskaliga egenproducerade livsmedel främjas, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Livsmedelsstrategin som antogs i stor enighet lägger tonvikt på ökad svensk livsmedels-produktion. På alla områden kan vi göra mer. I den här motionen vill vi särskilt lyfta den småskaliga lokala produktionen av cider, vin och öl. Det är ett fantastiskt hantverk och en stor kunskap och skicklighet som finns hos många av våra svenska producenter. Tyvärr gör regelverk av olika slag att produkterna inte är möjliga att sälja i många av de sammanhang då detta vore önskvärt. Det finns runt om i Sverige fantastiska producenter och många har byggt upp spännande besöksmål där mat och dryck ofta är reseanled-ningen. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter om bara det vore möjligt att också kunna sälja de produkter som serveras.

Det finns argument om att detta skulle vara ett hot mot folkhälsan, men de måste anses synnerligen otillräckliga. Den relativt lilla, lokala produktion som är aktuell, handlar om små kvantiteter inom ramen för en relativt hög prisbild. Det är ju till största delen besökare/turister och särskilt intresserade experter som skulle vara kundbas. Att en sådan begränsad verksamhet på något sätt skulle utgöra ett hot mot det stora Systembolaget och dess roll inom ramen för det svenska monopolet är att dra alltför långtgående slutsatser. Jag menar att det är möjligt att förena en öppning för små gårdsbutiker att sälja sina produkter av hög kvalitet med en restriktiv alkoholpolitik.

Det är ändå viktigt att se över att svensk lagstiftning är förenlig med EU-rättsliga förutsättningar innan beslut tas. Oavsett volym är det självklart att kontrollmekanismer som omfattar Systembolaget även ska gälla för de som önskar sälja sina produkter på den egna gården.

Ulrika Heie (C)

Annika Qarlsson (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Granskad: 2019-09-20
Yrkanden (1)