Gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2010/11:So281 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin, cider och starksprit.

Motivering

Sedan Sveriges inträde i EU år 1995 råder en etableringsfrihet på den svenska öl-, vin-, cider- och spritmarknaden. Detta innebär att privata aktörer, som uppfyller vissa kriterier, får tillverka och distribuera alkoholhaltiga drycker. Vid försäljning av produkterna är dock aktörerna begränsade till tre distributionskanaler – restauranger, partihandlare och Systembolaget.

Systembolaget har en given särställning som försäljningskanal för aktörerna, men att sälja sina produkter via Systembolagets ordinarie sortiment är en både tids- och kostnadskrävande process. Detta ger dessvärre de större aktörerna en stark konkurrensfördel. Ett annat problem är att Systembolaget följer volymefterfrågan, vilket missgynnar mindre tillverkare eftersom deras produkter kräver en hög efterfrågan i förhållande till den volym de producerar.

Tillverkare som tar vara på svenska råvaror och som gynnar Sveriges utveckling vad gäller dryckeskultur skall inte motarbetas, vilket sker idag genom förbudet mot gårdsförsäljning. För att ge mindre aktörer bättre möjligheter och bättre konkurrens bör regeringen istället se över möjligheten att tillåta gårdsförsäljning av öl, vin, cider och starksprit. Att öppna för gårdsförsäljning innebär inte ett avsteg från Sveriges restriktiva alkoholpolitik utan handlar snarare om sunt förnuft – att ge mindre, lokala aktörer bättre konkurrensmöjligheter på en starkt reglerad marknad.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 22 oktober 2010

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)