Garantera studentbostäder

Motion 2020/21:819 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att vidta åtgärder för att stävja den rådande bostadsbristen för studenterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När en person bestämt sig för att studera kan valet av utbildning vara svårt. När beslutet är taget väntar dock ännu en utmaning – att hitta en bostad.

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har rödlistat 12 av 33 studentstäder i den senaste bostadsrapporten från 2019. En rödlistning innebär att studieorten inte kan erbjuda ett studentboende under den första höstterminen. Samtliga stora universitets­städer som Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå finns med på listan där boende inte kan erbjudas. En undersökning från 2016 visade att kötiden för ett studentboende i Uppsala i snitt var 92 veckor. Alternativet för nya studenter blir i stället att satsa på ett andra­handskontrakt där kostnaden för ett rum kan vara allt från 3 000 till 6 000 kronor i månaden.

Vissa städer har fått gula eller gröna markeringar i undersökningen. En gul markering innebär att staden kan erbjuda ett boende någon gång under höstterminen, medan en grön markering betyder att staden kan erbjuda ett tryggt boende inom en månad från studiestart. Vissa städer har visat att bostadsbristen går att lösa. De har hamnat på den gröna listan hos SFS. Goda samarbeten och ett starkt ansvarstagande har banat väg för framgång inom bostadsmarknaden. Dock måste fler kommuner ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Bostadsbyggande är dyrt, och nyproduktionen har ofta hyror som inte är anpassade efter studenters ekonomiska situation. Bostadskrisen i landets studentstäder måste lösas på ett sätt som är anpassat efter studenterna. Målet måste vara att kunna garantera studentboenden i alla landets 33 studentstäder.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)