Fyrfilig E4 genom Gävleborg

Motion 2022/23:2111 av Daniel Persson (SD)

av Daniel Persson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen, att skyndsamt anlägga en fyrfilig E4 genom hela Gävleborg, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E4 som går genom Gävleborg är en viktig nod för varutransporter, persontrafik, kollektivtrafik och utryckningsfordon, i synnerhet ambulanstransporter till antigen Hudiksvall- eller Gävlesjukhus. Denna sträcka är en 2+1 väg, som innebär hög risk för olyckor framförallt sträckan Kongberget–Gnarp som inte ens är en mötesfri väg. Trafikflödet på E4 genom Gävleborg motiverar att det ska vara fyrfiligt, detta märks framförallt på trafikintensiva helgdagar som vid påsk- och julhelgerna, där en åtgärd är att enbart har enfiligt i vardera körriktning för att förebygga olyckor. För att stärka Gävleborgs attraktionskraft och regionala utvecklig så är en snabb utbyggnad önskvärt, inte minst för att fortsatt kunna stärka besöksnäringen i länet.

 

 

 

 

Daniel Persson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)