Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Fyra nya universitet

Motion 1990/91:Ub533 av Olof Johansson m.fl. (c)

av Olof Johansson m.fl. (c)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:T202 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utvecklandet av de regionala
högskolorna,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om bildandet av fyra nya universitet.

Stockholm den 17 januari 1991

Olof Johansson (c)

Karl Erik Olsson (c)

Görel Thurdin (c)

Bertil Fiskesjö (c)

Karin Söder (c)

Gunnar Björk (c)

Gunilla André (c)

Pär Granstedt (c)

Börje Hörnlund (c)

Karin Israelsson (c)

Agne Hansson (c)

Per-Ola Eriksson (c)

Larz Johansson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)