Funktionsnedsättning och arbetsmarknad

Motion 2010/11:A231 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma personer med funktionsnedsättning i arbetsmarknadspolitiken.

Motivering

Människor med funktionsnedsättning ska inte ”handikappas” på grund av att vårt samhälle diskriminerar. Vi vet att en funktionsnedsättning kan påverka livets alla skeenden och förutsättningar för delaktighet i samhället. Vi vet också att ett arbete eller sysselsättning är en av de viktigaste förutsättningarna för att leva ett gott liv.

Handikapprörelsen har tålmodigt år efter år väntat på att samhället ska vara till för dem, att en person med funktionsnedsättning också ska kunna utnyttja varor och tjänster på samma villkor som andra. Man har väntat på att slippa bli diskriminerad på arbetsmarknaden, i sjukvården och inom skolan. Man vill kunna gå in via huvudentrén till alla byggnader, kunna rösta i personval och kunna använda IT på samma villkor som andra.

Bristande tillgänglighet är ett stort problem, men i många fall handlar det i ännu större utsträckning om bristande kunskap och insikt om vad funktionsnedsättning innebär.

IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) har i en undersökning visat att arbetsgivare bara i 14 % av fallen funderat på att anställa någon med funktionsnedsättning. Samtidigt visar det sig att 86 % av arbetsgivare som anställt blivit positivt överraskade. Kunskapsbristen är i högsta grad påfallande. För att attityderna ska förändras kan mer krävas av staten och den offentliga sektorn. Den offentliga sektorn är sämre än den privata på att anställa personer med funktionsnedsättning. Staten måste vara en god förebild och visa vägen som arbetsgivare. Därför vill vi se att staten inrättar praktik- och traineeprogram för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. För att ytterligare främja sysselsättning för personer med funktionsnedsättning bör ett kostnadsfritt informationsstöd inrättas på Arbetsförmedlingen för arbetsgivare. Detta stöd ska ge snabba svar på frågor som berör funktionsnedsättning och arbetsplatsanpassning. Förutsättningarna för att utveckla ett förenklat regelverk för att anställa personer med funktionsnedsättning som utgår från den modell som gäller för nystartsjobben bör prövas, och samtidigt bör lönebidragen reformeras för att ge större utrymme för en individuell bedömning för att stödet varken ska bli en inlåsning eller skapa en otrygghet. En valmöjlighet till stöd vid start och drift av eget företag ska också finnas.

En nationell dialog är ytterligare ett led i att öka kunskapen kring funktionsnedsättning och framförallt skapa enighet kring det faktum att alla parter har allt att tjäna på att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete. Detta är viktigt för att synliggöra personer med funktionsnedsättning.

Handikappfrågorna måste få ett större politiskt genomslag. Det är dags att gå från ord till handling.

Stockholm den 20 oktober 2010

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)