Fullgod kontanthantering i hela landet

Motion 2021/22:1855 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en möjlighet att ålägga bankerna en skyldighet att tillhandahålla en god nivå av kontanthantering i hela landet för företag och föreningar såväl som för privatpersoner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är mycket som är positivt med den digitala utvecklingen, inte minst på landsbygden där företag och människor på ett annat sätt än tidigare kan driva företag, arbeta och leva. Det skapar nya affärsmöjligheter och möjligheter att jobba hemifrån samtidigt som det gör att samhällsservicen utvecklas och breddas.

Det finns däremot ett område som är viktigt både för småföretagare och för privat­personer och olika typer av föreningar på landsbygden och det är att ha tillgång till och kunna använda kontanter. På landsbygden finns inte alltid täckning för att betala buss­biljetten med mobilen eller för att swisha pengar. Företagare behöver bli av med sina dagskassor, olika föreningsaktiviteter involverar ofta kontanter och privatpersoner ska kunna välja det betalmedel de önskar. Det är därför allvarligt att bankkontor läggs ned, eller för den delen att de som finns kvar inte tar emot kontanter eller att kontantservicen beläggs med höga avgifter. Likaså är det problematiskt att antalet bankomater minskar.

På landsbygden är det särskilt viktigt att kontanthanteringen fungerar; i mindre samhällen finns inga alternativ när banken lägger ned eller slutar med kontanthantering. Att företagare tvingas ta sina dagskassor flera mil längre är skadligt för företagets verksamhet när onödig tid och pengar går till transporter. Dessutom är det direkt dåligt för miljön.

Människor och företag ska själva kunna välja vilket betalmedel de vill använda, utan att drabbas av höga avgifter eller för den delen ett blankt nej till ett visst betalmedel. I dag ligger ansvaret för kontanthanteringen på storbankerna, men dessvärre har de inte tagit detta samhällsuppdrag på allvar utan har i stället på flera håll försämrat kontantservicen. Detta är inte godtagbart. Det är anledningen till att det nu finns förslag på att göra det obligatoriskt för kreditinstitut att tillhandahålla kontanter. Detta är ett steg i rätt riktning men är inte tillräckligt långtgående för privatpersoner eller för den delen för att tillräckligt säkra kontantservicen på landsbygden.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)