Fullbordad ringled runt Stockholm

Motion 2007/08:T247 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fullbordad ringled runt Stockholm.

Motivering

Stockholmsområdet fortsätter att expandera. En positiv utveckling i huvudstadsregionen bidrar till ekonomisk tillväxt i hela landet. Det faktum att en stor del av centrum av staden är byggd på öar försvårar emellertid kommunikationerna. Utbyggnaden av vägnätet har släpat efter i nära ett halvsekel. Äntligen kommer delar av en ring runt staden att förverkligas med södra och norra länkarna som tillsammans med Essingeleden bildar en hästsko runt staden.

Investeringarna i Stockholms kringleder är lönsamma investeringar som snart generar nytta som överstiger kostnaden. Med förbättrade kommunikationer kan Stockholms norra och södra halvor bindas ihop. Goda kommunikationer skapar tillväxt när arbetsmarknaden hänger ihop och var och en bättre kan välja arbete oavsett var man bor.

Stockholm behöver växa med bostäder och arbetsplatser både åt norr, söder, väster och öster. Åt norr och söder är emellertid Stockholmsområdet väl utbyggt. De områden som erbjuder möjligheter till fortsatt expansion är framför allt åt öster och väster. Västerleden kommer att möjliggöra fortsatt expansion västerut och ger goda kommunikationer tillsammans med den inre hästskoformade leden. Östra sidan behöver däremot bättre kommunikationer för att möjliggöra att staden kan växa ytterligare. Ringen behöver fullbordas med en österled.

Stockholm den 27 september 2007

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)