Frivillig värntjänst

Motion 2002/03:Fö224 av Gustav Fridolin (mp)

av Gustav Fridolin (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lämnar förslag till ändringar i relevant lagstiftning för att omvandla den allmänna värnplikten för alla män till en frivillig värntjänst för alla.

Motivering

När en kille i Sverige närmar sig 18-årsåldern kommer kallelsen till mönstring bokstavligt som ett brev på posten. Under en eller två dagar ska man genomgå test som kan visa hur länge man överlever om ”ryssen” kommer – fast alla partier redan för många år sedan kommit fram till att något invasionshot inte ens finns. Vissa slipper efter mönstringen undan militärtjänstgöring och hamnar i något slags reserv, medan andra tvingas offra närmare ett år av sitt liv för att leka krig på statens bekostnad.

Det behövs ett försvar. Men det försvaret ska vara inriktat på de verkliga hot som finns mot medborgarna. När klimatförändringarna rasar med full kraft och lägger Värmland under vatten behövs ett försvar. När en svensk kärnkraftsreaktor råkar ut för en olycka behövs ett försvar. Men idag är försvaret uppbyggt för att möta ett hot som inte finns. Och de som hamnar i försvaret är tvingade dit. Värnplikten borde omvandlas till en frivillig värntjänst.

Det är min övertygelse att vi skulle få bättre personer i försvaret om de som var där var de som verkligen ville. Nödvändiga reformer skulle bli att höja ersättningarna till värnpliktiga (sedermera värntjänstgörande), förbättra arbetsmiljön, förbjuda att värnpliktiga (värntjänstgörande) används som svart arbetskraft och göra genomgången värntjänst till en merit. Samtliga dessa reformer anser jag vara bra.

Värnplikten har blivit en helig ko, och det råder i det närmaste politisk konsensus om att tvinga alla manliga medborgare att mönstra och en del av dem att utföra lumpen. De som idag uttalar att de vill avskaffa plikten verkar vilja ersätta den med en dyr yrkesmilitär som ändå fortsätter skydda oss mot en invasion som aldrig kommer. Det är inte heller rätt väg att gå.

Stockholm den 18 oktober 2002

Gustav Fridolin (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)