Frivillig arbetslöshetsförsäkring

Motion 2010/11:A240 av Christer Engelhardt (S)

av Christer Engelhardt (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om frivillig arbetslöshetsförsäkring.

Motivering

En väl fungerande, tydlig, frivillig och solidariskt finansierad arbetslöshetsförsäkring är en viktig grundsten i den svenska arbetsmarknadsmodellen. En sådan arbetslöshetsförsäkring möjliggör nödvändig strukturomvandling, ger ekonomisk trygghet till dem som förlorar jobbet, stimulerar efterfrågan i ekonomin när arbetslösheten stiger och motverkar press nedåt på lönerna.

På senare år har det kommit förslag om att göra a-kassan obligatorisk. Vi socialdemokrater anser att förslaget är ytterligare ett steg i strategin att sänka lönerna och att det kommer att drabba låginkomsttagarna, som också är de som får betala mest till a-kassorna eftersom de sannolikt är mest utsatta för risken att bli arbetslösa.

I dagens frivilliga system kan man gå ur a-kassan om man bedömer att man inte behöver någon arbetslöshetsförsäkring eller inte uppfyller villkoren. Det kommer man inte att kunna i ett obligatoriskt system, som går ut på att alla måste betala fastän det inte är säkert att man kan få någon ersättning.

En obligatorisk a-kassa innebär att alla måste betala till försäkringen, men alla kommer inte att få del av den. Vi ser detta som en straffskatt på arbete.

Den som i dag har valt att stå utanför a-kassan kommer att kunna tvingas att betala upp till 5 000 kr per år av nettoinkomsten, även om de själva inte kan få någon ersättning från a‑kassan. Vi anser därför att a-kassan även fortsättningsvis ska vara frivillig.

Stockholm den 18 oktober 2010

Christer Engelhardt (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)