Fritidshjälpmedel för handikappade

Motion 1988/89:So231 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

av Hans Göran Franck m.fl. (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So231

av Hans Göran Franck m.fl. (s)
Fritidshjälpmedel för handikappade

Handikappade har i dag tillgång till kostnadsfria hjälpmedel i arbetet, i
skolan och för de mest grundläggande ADL-behoven. Däremot ger inte vårt
hjälpmedelssystem på samma sätt tillgång till kostnadsfria hjälpmedel för
fritidsändamål.

Fritiden får en alltmer ökad betydelse i samhället. Det är väsentligt att
den blir så meningsfull som möjligt för alla människor. Även handikappade
måste ha möjlighet att utveckla fritidsintressen och kunna utöva dessa i
önskad omfattning. Tyvärr har många handikappade mer fritid än andra på
grund av högre frekvens av förtidspensionering, deltidsarbete m.m

Det finns som exempel synskadade som vill ägna sig åt aktiviteter som
kräver mycket läsning och skrivning: studier, föreningsarbete, politiska
uppdrag. De behöver då olika hjälpmedel för läsning och skrivning.

I dag finns det verktyg, leksaker och spel som är anpassade för olika
handikappgrupper, men som är mycket dyrare än motsvarande produkter
för icke handikappade.

Människor ska inte på grund av handikapp behöva drabbas av väsentligt
högre kostnader än andra för att kunna ägna sig åt lek, spel, föreningsverksamhet
eller hobbyverksamhet.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av stöd till fritidshjälpmedel åt handikappade.

Stockholm den 20 januari 1989
Hans Göran Franck (s)

Håkan Strömberg (s)

Lennart Nilsson (s)

Graphic Systems A

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)