Friskvårdsavdrag för egenföretagare

Motion 2018/19:819 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att friskvårdsavdraget ska gälla både för anställda och för egenföretagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag får de som är anställda rätt att dra av kostnader för friskvård. Detta avdrag borde gälla även för egna företagare. Därför behöver det göras en översyn om möjligheterna att införa friskvårdsavdraget även för företagare.   

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)