Frihet, fred och utveckling i världen

Motion 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M)

av Hans Wallmark m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2018/19:2903

av Hans Wallmark m.fl. (M)

Frihet, fred och utveckling i världen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen av utrikespolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige tar ansvar i en orolig omvärld och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om våra värderingar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om värnandet av de mänskliga fri- och rättigheterna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad frihet för världens kvinnor och tillkännager detta för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (42)
Behandlas i betänkande (14)