Fribelopp för personer med funktionsvariation

Motion 2021/22:2057 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om ett fribelopp för inkomst som inte ska påverka bidrag kan införas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För en person med funktionsvariation kan en daglig sysselsättning tillföra oerhörd stimulans och bidra till den personliga utvecklingen. Det är också en vinna-vinna situation eftersom det blir ett tillskott på arbetsmarknaden med personer som vill bidra på olika sätt. Alla kanske inte vill ha sysselsättning i en traditionell daglig verksamhet utan utgå från en annan modell där man ändå har möjlighet att vara en del av en arbetsplats med hjälp av personlig assistent. Här sker det dock en viss typ av diskriminering eftersom om man har daglig verksamhet enligt LSS, så har man även möjlighet till HAB-ersättning. Detta är en betydelsefull inkomst för en person som lever på mycket små medel. Om man skulle välja en annan sysselsättningsmodell som är inriktad för personer med de mest omfattande funktionsvariationerna men som inte är en traditionell LSS-verksamhet, utgår inte en ekonomisk ersättning. Det är också så att tryggheten ligger i att ha bidrag för bostad och sjukersättning, därför tackar man nej till ekonomisk kompensation om man skulle bli erbjuden det, eftersom bidraget minskar med samma volym. Förtydligande: de enstaka tillfällen som personer med funktionsvariation kan få ekonomisk uppskattning för insatser är alltså genom extrajobb i form av pappersarbete eller dylikt. Med dagens system blir de helt enkelt fast i en negativ spiral med minsta möjliga ersättning.

I grund och botten kommer aldrig personer med omfattande funktionsvariationer att kunna stå arbetsmarknaden till förfogande med dagens strukturer, inte ens genom daglig verksamhet. Trots att de har så mycket att ge med fantastiska egenskaper och kunskaper som skulle vara till gagn för alla i vårt samhälle. Information och kunskap om personer med funktionsvariation, genom att lära känna och umgås med dem, är en vinst för samhället på flera sätt. Det förebygger fördomar och bidrar till ett mer jämlikt samhälle. Framförallt ger det ett mervärde för personen ifråga att bli inkluderad i samhället på ett sätt som alla andra.

För att utveckla valfriheten och utbudet av sysselsättning för personer med funktionsvariation ska det därför öppnas upp för ett fribelopp i inkomst som inte ska påverka bidrag från Försäkringskassan. Förslagsvis med ett max-tak som kommunen då kan betala ut oavsett vilken verksamhet man väljer att delta i som sysselsättning.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)