Fria preventivmedel

Motion 2005/06:So448 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över möjligheten att införa kostnadsfria preventivmedel.

Bakgrund

I dag vet vi att vissa sexuellt överförbara sjukdomar som t ex klamydia har ökat, inte minst bland ungdomar. Vi vet också att det genomförs många tonårsaborter. Samhället lägger ner mycket pengar på att informera och uppmuntra till användandet av preventivmedel, dels i förebyggande syfte mot ofrivilliga graviditeter, dels som det bästa skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar. Kondom är fortfarande det bästa skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar, däribland hiv. Här bör samhället på ett mer aktivt sätt uppmuntra till användandet av preventivmedel. I dag kan en person som har sex i genomsnitt en gång per dygn under ett år få betala 2 500 kronor för kondomer. På sikt borde användandet av preventivmedel inte vara förknippat med en kostnad för den enskilda individen. Samhället har även ett ansvar att uppmuntra människor i deras sexuella kontakter då sex är ett av kvinnors och mäns grundläggande behov. Ett bra sätt att uppmuntra är att erbjuda gratis preventivmedel till människor i allmänhet, och till unga kvinnor och män i synnerhet. Jag anser att preventivmedel ska vara gratis och regeringen bör därför se över möjligheten att införa kostnadsfria preventivmedel. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)