Fria preventivmedel

Motion 2004/05:So438 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över möjligheten att införa kostnadsfria preventivmedel.

Bakgrund

I dag vet vi att vissa sexuellt överförbara sjukdomar har ökat. Vi vet också att det genomförs många aborter. Samhället lägger ned mycket pengar på att informera och uppmuntra till användandet av preventivmedel; dels i förebyggande syfte mot ofrivilliga graviditeter, dels som det bästa skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Kondom är fortfarande det bästa skyddet mot sexuellt överförbara sjukdomar, däribland hiv. Här bör samhället på ett mer aktivt sätt uppmuntra till användande av preventivmedel. I dag kan en person som har sex i genomsnitt en gång per dygn under ett år få betala 2 500 kronor för kondomer. På sikt borde användandet av preventivmedel inte vara förknippat med en kostnad för den enskilda individen.

Samhället har även ett ansvar att uppmuntra människor i deras sexuella kontakter då sex är ett av kvinnors och mäns grundläggande behov. Ett bra sätt att uppmuntra är att erbjuda gratis preventivmedel till människor i allmänhet, och till unga kvinnor och män i synnerhet. Min mening är att preventivmedel ska vara gratis och regeringen bör därför se över möjligheten för detta.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2004

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)