Fredlig lösning av Kashmirkonflikten

Motion 2018/19:1042 av Serkan Köse (S)

av Serkan Köse (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör arbeta för en fredlig lösning av Kashmirkonflikten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige och Indien har goda bilaterala relationer och det är viktigt att Sverige stärker sin relation till Indien. En viktig utmaning som ständigt överskuggar denna relation är Indiens kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kashmir.

Trots att Indien är världens största demokrati, där fria val genomförs regelbundet, och trots att Indien har omfattande lagstiftning till skydd för just mänskliga rättigheter, är människor som tillhör etniska och religiösa minoriteter särskilt utsatta.

Organisationer som Amnesty International, Asian Human Rights Commission och Human Rights Watch rapporterar regelbundet att det förekommer systematiska och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna från militärens sida i Kashmir – ett område som delvis täcks av speciallagstiftning: Armed Forces Special Powers Act samt Kashmir Special Powers Act, som ger den indiska regeringen rätt att utfärda regionala undantag från gällande lagstiftning, inklusive immunitet för säkerhetsstyrkor från civilrättsliga åtal.

Lagstiftningen har kritiserats bland annat av FN. Dessutom har de indiska nationella säkerhetsstyrkorna ingen skyldighet att rapportera dödsfall bland personer som tagits i förvar i Kashmir.

Med anledning av detta vill jag att Sverige uppmärksammar dessa övertramp som Indien gjort sig skyldigt till samt att Sverige fortsatt driver på för en fredlig lösning av Kashmirkonflikten.

Sverige som medlem i FN:s säkerhetsråd bör agera för både att situationen i Kashmir ska uppmärksammas och att konflikten löses på ett fredligt och tillfredsställande sätt.

Sverige bör ta initiativ till att samtalen mellan den indiska regeringen och de mer moderata rörelserna i Kashmir återupptas.

Indien måste sluta behandla konflikten som en strikt inrikesfråga och i stället inse dess betydelse för säkerheten i hela Sydasien och i och med detta öppna upp för det internationella engagemang som finns för att lösa konflikten.

 

 

Serkan Köse (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)