Framtidsinriktad gymnasieutbildning

Motion 2015/16:645 av Lars Eriksson m.fl. (S)

av Lars Eriksson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utveckla gymnasieutbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan den nya gymnasieskolan infördes 2011 har antalet sökande till de yrkesinriktade programmen minskat. Detta är oroväckande men förståeligt. När man är 16 år är man för ung för att bestämma sig för vad man ska ägna sig åt resten av livet. De flesta vill hålla så många vägar öppna som möjligt. Kanske vill man börja jobba efter gymnasiet, eller kanske vill man studera vidare på högskolan. Eller kanske vill man jobba ett tag och sedan söka vidare till högskolan.

Många gymnasieskolor erbjuder eleverna på de yrkesinriktade gymnasieprogrammen att läsa utökad kurs för att nå högskolebehörighet, men det är något som för de allra flesta inte är ett alternativ. Den nya gymnasieskolan som infördes under alliansregeringen stänger vägar för framtidens undersköterskor och industriarbetare att söka in på högskolan efter några år i yrket för att vidareutbilda sig till sjuksköterskor eller ingenjörer. Den begränsar människors framtid och är ett hot mot att Sverige i framtiden ska få arbetskraft med rätt utbildning. Därför bör regeringen överväga att utveckla gymnasieskolan så att alla gymnasieprogram ger grundläggande behörighet till högskolestudier.

All kunskap bottnar i lusten att lära och därför är uppgiften för skolan att främja elevernas lust till kunskap så viktig. Det är viktigt i alla årskurser men särskilt viktigt i gymnasieskolan när eleverna pendlar mellan vuxenlivet och barndomen. Då måste det finnas lust att lära för att klara sig igenom gymnasietiden med nya kunskaper och goda betyg för framtiden.

Vi vet att det finns problem i gymnasieskolan. Vissa elever kommer inte in på det program de önskat medan andra inte orkar med studietakten. Studiemotivationen kan ha avtagit efter de nio åren i grundskolan.

Samtidigt vet både föräldrar och ungdomarna själva att det i dagens samhälle krävs en gymnasieutbildning för att möta framtidens behov på arbetsmarknaden. För att ge alla unga möjlighet att slutföra en utbildning på gymnasiet finns det ett behov av att utveckla samverkan mellan skolan och arbetslivet. Att få vidga sina vyer och få del av och förståelse för den mångfald av referenspunkter som finns är betydelsefullt utifrån den mognadsprocess som ungdomar befinner sig i.

Lars Eriksson (S)

Anna Wallén (S)

Olle Thorell (S)

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)