Främjande av elfordon

Motion 2013/14:T268 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elbilar tills vidare ska få tillgång till bussfiler.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elbilar ska få kostnadsfri parkering i hela landet.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att elbilar ska fråntas skyldigheten att betala trängselavgifter.1

1 Yrkande 3 hänvisat till SkU.

Motivering

Tack vare massiva subventioner och fördelar för elbilar såsom tillgång till bussfiler, kostnadsfri parkering samt frihet från trängselavgifter har de norska myndigheterna lyckats skapa en god marknad för elbilsbranschen i Norge. Detta bör ses som föredöme för ett land som Sverige om man önskar se ett miljövänligt och hållbart samhälle. Det är även ett föredöme om man önskar förbättra för forskning och utveckling inom området samt minska andra faktorer såsom ljudnivåer.

Fortare än någonsin förbättras utvecklingen av elbilar och det är tydligt att det går snabbast i områden som Oslo där förutsättningarna att äga en elbil är mycket goda. Om Sverige ska ligga i framkant som miljöland med en framgångsrik och högkvalitativ forskningstabb på området måste efterfrågan också öka vilket således också förbättrar lönsamheten hos berörda företag.

Sverige har ett tydligt alternativ för att göra det mer lönsamt att investera i elbilar. Precis som Norge bör Sverige tillfälligt låta elbilar få tillgång till bussfiler för att det ska bli mer lönsamt att ta sig runt. Elbilar bör således också få kostnadsfri parkering i hela landet samt fråntas skyldigheten att betala eventuella trängselavgifter.

Infrastrukturen för elfordon måste således också bli bättre. Med nämnda fördelar kan kommuner följa Malmös exempel och stimulera användandet av elfordon runt om i landet. I Malmös fall handlade det om att tillsammans med ett elbolag föra upp laddstolpar runt om i kommunen så att de som äger en elbil enkelt ska kunna ladda bilen, oavsett var i kommunen man befinner sig.

Stockholm den 20 september 2013

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)