Främja hållbarhet genom utvecklat återbruk i kommuner och regioner

Motion 2021/22:170 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja hållbarhet genom utvecklat återbruk i kommuner och regioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att vårt samhälle i alltför stor utsträckning ägnar sig åt köp-slit-och-släng är väl känt. Tyvärr gäller detta även kommuner, regioner och myndigheter. 

Vissa myndigheter och kommuner går samtidigt före och gör stora ansträngningar för att minska slöseriet och återanvända möbler, teknik och utrustning. Vissa kommuner bedriver också återbruksverksamhet där personalen dessutom rekryteras bland personer med olika funktionshinder. Via återbruk kan kommunala förvaltningar återanvända överblivna möbler och utrustning i stället för att köpa nytt.

På detta sätt får man tredubbel nytta – verkar för hållbarhet, skapar meningsfulla arbetstillfällen för personer som har svårt att komma in på den reguljära arbetsmark­naden och hushållar samtidigt med skattepengarna.

Regeringen bör därför ta initiativ tillsammans med SKR och verka för att alla kommuner och regioner får stöd och uppmuntran för att delta i återbruksverksamhet, antingen i egen regi eller i samarbete med andra.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-23 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)