Fotbollsvåldet

Motion 2008/09:Ju307 av Annie Johansson (c)

av Annie Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka det alltmer alarmerande fotbollsvåldet.

Motivering

Fotbollen är en av Sveriges största fritidssysselsättningar, en av Sveriges största folkidrotter, och en av Sveriges absolut största aktiviteter för unga människor. Fotbollsmatcher på elitnivå ska vara folkfester. Tyvärr har antalet fotbollshuliganer under 2000-talet ökat dramatiskt, och våldet är mer regel än undantag. Enligt supporterpolisen i Stockholm finns det numera över 1 000 huliganer i Sverige.

De sista åren har det blivit allt vanligare att matcher får avbrytas, att det förekommer rasistiska påhopp på spelare, att föremål kastas in på planen och domare och att spelare och tränare hotas. Pubar slås sönder och gängvåld förekommer både i anslutning till arenan och långt därifrån.

Det finns en politisk oro över utvecklingen av fotbollsvåldet, och jag gläds åt den nya lag som väntas trädas i kraft nästa sommar med ytterligare åtgärder för att motverka ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang. Det är förändringar som Föreningen Svensk Elitfotboll ställer sig positiv till. Man följer därmed exempelvis Danmarks nya lagstiftning för att motverka våld vid idrottsevenemang.

Det finns mycket som idrottsrörelsen och aktörerna på fotbollsarenan själva kan göra och gör för att skapa förutsättningar för mindre våld. Bland annat är det viktigt att tänka på vilka tider man lägger matcherna, och fler börjar nu titta på att förlägga viktiga matcher till dagtid. Man kan också titta på kringarrangemang runt själva matchen för att locka en bredd i publiken, fler kvinnor, fler barnfamiljer, fler äldre, för att motverka den aggressiva stämningen.

Brottsförebyggande rådet har i en utredning föreslagit att en huvudman bör utses för att samordna aktörer och upprätta en nationell åtgärdsplan. De menar att en samordning mellan polisen, räddningstjänsten, socialtjänsten, fotbollsklubbarna och arenaägarna är avgörande och att man ska hantera fotbollshuliganerna på samma sätt som organiserad brottslighet, det vill säga att skada nätverken genom att identifiera och gripa nyckelpersoner.

Det är viktigt att regeringen ser över vad vi genom lagstiftning och samordning kan göra för att stävja fotbollsvåldet och för att fotbollsklubbarna genom gott arbete kan fortsätta att slå vakt om den positiva supporterkulturen och vara en god mötesplats för unga människor inte minst i fotboll samt också i sitt arbete att skapa goda förebilder.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2008

Annie Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)