Förtur i bostadsköerna för våldsutsatta kvinnor och barn

Motion 2021/22:1550 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att underlätta för våldsutsatta kvinnor och barn att snabbt få en bostad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Fortfarande är det fler kvinnor som mördas av en nära anhörig än det är som faller offer för gängrelaterat dödligt våld. De som mördas är också bara en liten andel av alla de kvinnor som misshandlas i hemmet. Bara en liten del anmäls överhuvudtaget. Mörkertalet är stort. Ofta finns det också barn som ser pappa bruka våld mot mamma.

Att bryta upp från en destruktiv relation är ofta svårt i sig. Det blir inte lättare av att det råder brist på bostadsmarknaden. Köerna till ett eget boende är långa. Det är inte rimligt att personer som utsätts för våld eller hot om våld ska tvingas leva med förövaren på grund av svårighet att få en bostad.

Det finns saker som samhället kan göra för att underlätta situationen. Våldsutsatta kvinnor och barn kan beviljas förtur i kön eller få en egen separat kö. Det är samhällets ansvar att ge våldsutsatta en fristad.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)