Förteckning över vilka bemyndiganden regeringen har i lag

Motion 2021/22:3770 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att riksdagen inför varje ny mandatperiod ska få ut en tydlig förteckning över vilka bemyndiganden regeringen har i lag att besluta om föreskrifter för att kunna ta ställning till om något ska ändras eller tas tillbaka i den rätten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det kan vara rimligt att en regering får rätt att meddela föreskrifter i lagar som riksdagen har tagit, detta för att det underlättar det praktiska arbetet men också ger detta möjlighet till regeringen att agera snabbare i vissa situationer. Dessa möjligheter är i de flesta fall mycket självklara och är bra för att landets regering ska kunna agera snabbt och smidigt. Men rätten bör vara transparent och ännu mer synlig för den nya folkvalda riksdagen efter ett val. Därför bör riksdagen efter ett val få en tydlig förteckning på vilka bemyndiganden regeringen enligt lag har rätt att ändra i.

Vid stiftande av nya lagar så får ofta regeringen rätten att meddela föreskrifter utan att fråga riksdagen, det är i de flesta fall en bra lösning. Men det borde vara ännu tydligare inom vilka lagar och vilka områden regeringen har denna rätt att meddela föreskrifter.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)