Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning

Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2472

av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Säkerhetspolitisk inriktning

Antagonistiska hot – säkerhet byggs genom samarbete

En reformerad försvarsmakt – inte bara ett militärt försvar

Läget i Försvarsmakten

Bakgrund

Operativ förmåga

Bortom försvarsöverenskommelsen

Markstridskrafterna

Sjöstridskrafterna

Luftstridskrafterna

Sjö- och flygräddning

Cybersäkerhet

Redundans i samhällskritiska system

Psykologiskt försvar

Rymdsäkerhet

Utred samlad logistiktjänststrategi

Underrättelsetjänst

Arktis

Vägen framåt mot två procent

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)