Försvåra för bedragare att kapa företag

Motion 2021/22:2815 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försvåra för bedragare att kapa företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att kapa företag har blivit ett vanligt och enkelt sätt att tillskansa sig kapital för kriminella ligor. I flera fall befinner sig bedragarna utomlands när brottet begås. Via Bolagsverket kan man komma åt uppgifter och sedan med falska namnteckningar överföra ett företags ägande. Detta sker ofta i semestertider eller vid tider då man vet att ägarna är stressade. De väljer ofta ut vissa branscher eller mindre företag, där företagarna inte alltid kan hålla lika god kontroll. Därför kan det brev eller mejl som skickas ut från Bolagsverket till ägarna med fråga om ändringsanmälan är korrekt, lätt missas, och då är det snart fritt fram att ta över bolaget. Och därmed snabbt tömma konton, ta lån, handla varor eller annat. Allt detta kan ske utan att de rättmätiga ägarna vet något förrän det är för sent.

Det är inte rimligt att det är så enkelt att begå kriminella handlingar där en statlig myndighet är inblandad. Mörkertalet är troligen ganska stort och de enorma konsekvenser detta kan innebära för företagarna som blir kapade är ett stort problem. En lösning är ett krav på bank-ID skulle kunna förhindra att detta sker, om man på det sättet måste identifiera och vidimera sig, när man gör ändringsanmälan hos Bolagsverket.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)