Försvåra bilstölder

Motion 2021/22:1960 av Lars Jilmstad (M)

av Lars Jilmstad (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i brottsförebyggande syfte försvåra tillgången till Transportstyrelsens fordonsregister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Via Transportstyrelsens fordonsregister kan vem som helst enkelt få reda på vem som äger en bil och adressen till ägaren. Det finns naturligtvis många fördelar med denna transparens men också risker. De har ökat när ny teknik som t ex startspärr gjort det svårare att tillgripa fordon utan tillgång till nyckel eller sändare.

Det har istället blivit vanligt att kriminella uppsöker ägarens bostad för att under hot tillskansa sig fordon eller bryta sig in och lägga beslag på nycklar och därefter fordonet. Det förekommer också att man fraktar bort fordonen på mindre lastbilar. När de för-svunnit ut ur landet är det svårt för svenska myndigheter att göra någonting.

Det är också vanligt att ligor söker upp fordon för att tillskansa sig kostsamma reservdelar. Sannolikt används även det öppna fordonsregistret av kriminella ligor för att hitta dyra arbetsmaskiner.

I andra länder är möjligheten att få ut uppgifter om ägare till fordon på olika sätt begränsad. Det kan handla om allt från att registret är helt spärrat för alla utom polis och myndigheter till att den som begär uppgifter måste legitimera sig och att detta registreras.

Det finns anledning att se över den svenska modellen vad avser tillgången till fordonsregistret. Riksdagen anser att regeringen bör utreda effektiva begränsningar i syfte att försvåra den brottslighet som exemplifieras i motionen.

Lars Jilmstad (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)