Förstatligande av sjukvården

Motion 2018/19:212 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstatliga sjukvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Till en av välfärdens allra mest centrala delar hör sjukvården. Det är därför också så viktigt att samhället tillhandahåller en adekvat, effektiv och god sjukvård för medborgarna. Då håller det inte att Sverige har en av västvärldens sämsta tillgångar till vårdplatser eller att kvaliteten på sjukvården skiljer sig åt runt om i landet. För att dels garantera en mer likvärdig vård oberoende av bostadsort och dels öka insynen och uppmärksamheten kring den svenska sjukvården, via en central budget för hela det svenska sjukväsendet, bör regeringen inleda ett förstatligande av sjukvården.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-30 Granskad: 2018-10-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)