Förstärkt trafikundervisning i grundskolan

Motion 2016/17:426 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka trafikundervisningen i grundskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ett antal studier, såväl svenska som internationella, som visar att barn upp till ungefär 12 års ålder saknar förutsättningar för att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert beteende. Som i alla andra sammanhang är det självklart i första hand föräldrarnas ansvar att se till att barnen har nödvändiga kunskaper och förmåga till rätt beteende innan de ger sig ut i trafiken på egen hand. Men inte desto mindre ligger det ett heltäckande ansvar för trafikutbildning av barn och unga hos skolan och kommunerna. Men det finns stora variationer i vilken mån detta uppfylls i olika delar av vårt land.

Den undervisning som finns sker främst i yngre åldrar vilket gör att det uppstår ett kunskapsglapp när tonåringarna börjar röra sig ute i trafiken. Den mest omfattande och genomtänkta trafikutbildningen sker vid körkortsutbildningen i våra körskolor, vilket i sig är helt naturligt. Idag är det dock många unga vuxna som tar körkort allt senare i livet, och en hel del som aldrig tar det. Därigenom är det många trafikanter, främst gående och cyklister, som inte fått någon systematisk utbildning i trafiksäkerhet. Detta är en farlig utveckling. Därför måste trafikundervisningen i skolan förstärkas och ges även längre upp i åldrarna, liksom det måste säkerställas att den sker i tillräcklig omfattning i hela landet.

 

 

Boriana Åberg (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)