Förstärkt forskning om och tillsynen av arbetsmiljön

Motion 2010/11:A217 av Hans Olsson och Phia Andersson (S)

av Hans Olsson och Phia Andersson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för att öka arbetsmiljöarbetet.

Motivering

Alla människor ska ha rätt till en arbetsmiljö som ger yrkesmässig och personlig utveckling och som gör det möjligt att avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa.

Förhållandena på våra arbetsplatser är en viktig orsak till att människor slås ut i förtid. Regeringens minskning av resurser till Arbetsmiljöverket och nedläggning av Arbetslivsinstitutet har haft förödande konsekvenser på människors arbetsmiljö.

Arbetslivsinstitutet var på sin tid en av Europas främsta forskningsinstitut på arbetsmiljöområdet med en bred samlad kunskap om de faror som finns i arbetslivet. Nedläggningen av Arbetslivsinstitutet skedde utan att det fanns en analys över konsekvenserna. Tillsammans med kraftiga anslagsminskningar till Arbetsmiljöverket har det lett till försämringar. För Sjuhäradsbygden har det inneburit 1 400 färre inspektioner.

Antalet människor som dör till följd av olyckor på sina arbetsplatser är fortfarande väldigt höga. Nästan dagligen kan vi ta del i medier om tragiska arbetsplatsolyckor som drastiskt förändrar förutsättningarna i livet. Många olyckor leder också till dödsfall.

Om vi ska klara av att minska arbetsplatsolyckorna och olyckor som leder till dödsfall i framtiden måste vi investera i ett brett förebyggande arbete, ökad forskning och fler kontroller.

Vi behöver fler utbildade skyddsombud och ett arbetsmiljöverk som har resurser och muskler att göra insatser. Vi anser också att det behövs en bättre samlad bild över forskningen på området. Därför bör forskningen samlas på en av institutionerna eller kopplas till en samlad myndighet.

Stockholm den 18 oktober 2010

Hans Olsson (S)

Phia Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)