Försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2026 års kommunalval

Motion 2020/21:1515 av Robert Hannah (L)

av Robert Hannah (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2026 års kommunalval för de kommuner som önskar vara en del av försöksverksamheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Demokratiutredningen 2014 hade ett specifikt uppdrag att ge förslag som ska stärka ungas möjligheter till inflytande och delaktighet i demokratin. Ett av utredningens mer omtvistade förslag handlar om försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2026 års kommunval.

Utredningen menar att försöksverksamhet med rösträtt i kommunala val från 16 års ålder bör införas med motiveringen att för unga att kunna påverka behöver de kunskap om hur den lokala demokratin fungerar och hur de ska göra för att få inflytande.

Jag tror att förslaget är en stärkande demokratiinsats som möjliggör för fler svenskar att delta i demokratin oavsett bakgrund. Unga från akademikerfamiljer röstar idag i mycket högre grad än unga vars föräldrar inte har en högskoleutbildning. Om en stor del av ungdomarna fortfarande går på gymnasiet första gången de röstar kan skolan påverka deras demokratiska deltagande genom att uppmana ungdomarna att gå till valurnorna och genom att lära dem om hur det demokratiska systemet fungerar. Fler ungdomar kommer att förstå vikten av att göra sina röster hörda och fler kommer genom detta att rösta även i framtida val.

Ett annat skäl för sänkt rösträttsålder för kommunala val är genomsnittsåldern för när svenskar först får rätten att rösta. Eftersom svenskarna är mellan 18 och 22 år första gången de går till valstugorna har vi en hög snittålder för när svenskarna för första gången får en direkt möjlighet att påverka det svenska samhället. Snittåldern för första­gångsväljare är idag 20 år. Det är ett högt snitt i internationell jämförelse eftersom vi har samtliga val samlade till samma dag var fjärde år. Genom att sänka rösträttsåldern i kommunala val till 16 får vi en snittålder på 18 år för förstagångsväljare.

Robert Hannah (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)