Förseningsavgift Tillväxtverket

Motion 2021/22:738 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skäliga avgifter inom Tillväxtverket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under pandemin har Tillväxtverket haft i uppdrag att stödja näringslivet genom ”korttidsstöd”. Detta stöd delas ut efter det att man har visat att man har haft anställda som har varit korttidspermitterade. Stödet granskas också återkommande vilket innebär att företag eller deras ombud i form av redovisningsfirma eller revisor återkommande skall redogöra utfall för korttidspermittering (arbetad tid, frånvaro och anställdas löner som är grund till permitteringsstöd), även samma stödperiod återkommande

Problemet uppstår när företaget eller deras ombud av någon anledning blir sen med redovisningen. Hos skattemyndighet och bolagsverket påförs en förseningsavgift när en deklaration eller årsredovisning inte har inkommit till myndigheten i tid men hos Tillverksverket hanterar man detta på ett helt annat sätt, där återkallas hela stödet vid en försenand redovisning. Det skulle vara jämförbart med att bolagsverket kräver att få in bolagets hela omsättning om årsredovisningen är sen.

Detta kan inte ha varit riksdagen och regeringens mening. Syftet med stödet var att hjälpa företag under pandemin. Att då återkalla hela stödet i efterhand pga ett marginellt formaliafel som hos andra myndigheter hanteras med en förseningsavgift är inte rimligt. Regeringen bör därför vidta åtgärder så att Tillväxtverket har liknande rutiner som övriga myndigheter som näringslivet brukar samverka med. Det är också viktigt att de stöd som ev har återkallats på grund av denna typ av formaliamiss återförs till företagen efter det att dom har fått betala en förseningsavgift.

Magnus Jacobsson (KD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)