Försäljning vid exekutiva auktioner

Motion 2021/22:1391 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att endast i undantagsfall sälja hus på exekutiv auktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När ett hus säljs på exekutiv auktion är det för att en person hamnat i ekonomiskt trångmål och att Kronofogden gjort en utmätning på huset. Vid en exekutiv auktion så är det Kronofogden som fungerar som mäklare. Om du köper av Kronofogden på deras auktion blir det i 9 fall av 10 billigare än ute på vanliga marknaden. Detta fenomen drabbar både den som har stora skulder och fått sin fastighet utmätt av Kronofogden, samt den som har krav på den personen.

Kronofogden använder sig även av vanliga mäklare och vid de tillfällen så får man ut det marknadsvärdet som finns. Det kan även vara en fördel att mäklaren ifråga har bättre lokalkännedom om den aktuella lokalmarknaden, vilken kan underlätta att få rätt marknadsvärde.

För att skydda den som har stora skulder och den som har krav så borde målet för Kronofogden vara att få ut marknadsvärdet på fastigheten de har utmätning på.

Huvudregeln borde såldes vara att Kronofogden lämnar fastigheter till mäklare för försäljning istället för exekutiv auktion. Exekutiv auktion ska bara användas i de fall där värdet är så lågt att det inte är ekonomiskt försvarbart att lämna fastigheten till mäklare för försäljning.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)