Försäljning av Lernia AB

Motion 2010/11:N293 av Cecilia Brinck (M)

av Cecilia Brinck (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sälja Lernia AB.

Motivering

Lernia är av staten helägt bolag som sysslar med bemanning, coachning, organisationsutveckling och utbildning. Företaget är sunt och marknadsanpassat, har intäkter på 1 005 miljoner och ett rörelseresultat på 81 miljoner kronor (2010). Det är ett företag som under lång tid har utvecklat sin verksamhet och som på många sätt ligger i framkant i sin bransch.

Lernia AB har dessutom sex dotterföretag som alla har olika inriktningar och fokus på olika delar.

När det gäller både bemanning och utbildning konkurrerar Lernia på en öppen marknad med ett stort antal privata företag.

Det faktum att Lernia ägs av staten ger företaget orättvisa fördelar på en konkurrensutsatt marknad. Det statliga ägandet innebär att konkurrensen på marknaden snedvrids.

Lernia är ett framgånsgrikt och professionellt företag som har goda förutsättningar att klara sig på marknaden även utan det statliga ägandet. I själva verket har företaget allt att vinna på en försäljning. Det är inte rimligt att ägaren både formulerar spelreglerna för marknaden och deltar i spelet.

En försäljning av Lernia till privata aktörer skulle skapa bättre förutsättningar för att fortsätta att utveckla företaget inför framtiden.

Staten ska inte äga denna typ av företag, och regeringen bör snarast påbörja en försäljning av företaget.

Stockholm den 25 oktober 2010

Cecilia Brinck (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)