Försäljning av kylda drycker på Systembolaget

Motion 2015/16:420 av Sofia Arkelsten (M)

av Sofia Arkelsten (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Systembolaget även bör tillåtas att sälja kylda drycker ur sitt sortiment och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har idag ett försäljningsmonopol för alkohol. Detta diskuteras och debatteras. En del av kommunikationen kring monopolet är att det finns kvar så länge som medborgarna tycker att det är en bra idé. Då krävs också att Systembolaget utvecklas och är relevant och kundorienterat. Ett bra exempel på det är arbetet med ansvarsfrågor som corporate social responsibility och även med information om ekologiska produkter på hyllan och på webben.

Samma trender som gäller mat, gäller också dryck. Efterfrågan på ökad tillgänglighet och färdiga måltidslösningar ökar stadigt. Kundernas beteende är inte oviktigt i sammanhanget. I många år har trenden rört sig mot att livsmedelsbutikerna fungerar som skafferier, inte minst i storstadsområden. Det pågår också en påtaglig branschglidning. En del livsmedelsbutiker breddar utbudet och erbjuder restaurangtjänster som färdigmat, vin och starköl. En del restauranger säljer färdigmat eller andra måltidslösningar.

Konkurrensen för de fysiska butikerna ökar också med olika matkasselösningar. Konkurrensen ökar också för Systembolaget med olika beställningsmöjligheter och införsel från andra länder.

Vin, öl och ibland snaps är måltidsdrycker och kan säljas färdiga för konsumtion. Det är inte länge sedan som alkoholförsäljningen skedde över disk. Självplocksbutiker är ett steg på vägen till modernare butiker. Utvecklingen av beställningar på nätet och ombudssystemet är ett annat. Redan tidigare har efterfrågan på att kunna köpa kylda drycker i Systembolagets butiker berörts i riksdagsmotionen 2007/08:So233. Den avslogs tyvärr, men tiden kan vara mogen för detta nu.

Sofia Arkelsten (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)