Förlängda öppettider på Systembolaget

Motion 2016/17:226 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att ha Södermanlands län som ett försöksområde för förlängda lördagsöppettider på Systembolaget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Systembolaget har idag monopol på detaljhandel av alkoholdrycker över 3,5 procent. Detta innebär att all alkohol som idag säljs för privatbruk utanför restauranger och ställen med utskänkningstillstånd i Sverige säljs av Systembolaget. Med Systembolagets nuvarande ställning skulle det dock vara intressant att genomföra ett testprojekt med förlängda öppettider av Systembolaget. År 2000–2001 infördes lördagsöppet på Systembolaget i hela landet. Öppettiderna varierar på lördagar i landet, men Systembolagets affärer stänger senast kl. 15.00 i hela landet.

Det skulle därför vara dags att ta nästa steg och undersöka möjligheterna för att både förlänga öppettiderna på Systembolaget på lördagar till kl. 18.00 på Systembolaget och ha Södermanland som ett försöksområde.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-29 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)