Förkortad restid mellan Stockholm och Oslo

Motion 2022/23:670 av Magnus Resare (M)

av Magnus Resare (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av förbättrade tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Norge är Sveriges viktigaste handelspartner och möjligheten till goda relationer mellan våra huvudstäder är därmed central för den svenska ekonomin. I dagsläget går tågförbindelserna mellan Stockholm och Oslo söder om Mälaren vilket kraftigt förlänger restiden. Genom att dra en ny sträcka med spår mellan Örebro och Kristinehamn samt mellan Arvika och Oslo skulle restiden med tåg kunna reduceras till under 3 timmar. Ett långtgående arbete har också redan skett genom projektet Oslo-Stockholm 2.55 för att analysera och belysa möjligheterna med en ny sådan järnväg.

Med anledning härav bör regeringen se över frågan och möjliggöra beskriven förbättring av det svenska järnvägsnätet.

 

 

Magnus Resare (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)