Förfarandet för att utse ledamöter i Granskningsnämnden för radio och TV

Motion 2016/17:8 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)

av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Granskningsnämnden för radio och TV genom en parlamentarisk grupp och om att skärpa påföljderna för brott mot sändningstillståndet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Granskningsnämnden för radio och TV är ett fristående organ inom myndigheten för press, radio och tv. Granskningsnämndens styrelse utses av regeringen och normalt är myndigheterna regeringens ansvar. Det har dock fungerat mindre tillfredsställande med Granskningsnämndens beslut angående eventuella brott mot bland annat sändningstillståndets § 13 om opartiskhet. Många har bland annat ifrågasatt SVT:s EU-valvaka 25 maj 2014, som friades av Granskningsnämnden (2014-10-13 dnr: 14/01301), för att ta det tydligaste exemplet.

Därför vill jag att Granskningsnämnden för radio och TV tillsätts genom en mandatmässigt proportionerlig grupp bestående av riksdagspartierna och klubbas av riksdagen.

Påföljderna måste också skärpas för programansvariga när allvarliga brott mot stadgar och sändningstillstånd sker. I dagsläget finns det i princip inga påföljder alls.

Robert Stenkvist (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-13 Granskad: 2016-09-14 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)