Förfall i skolorna

Motion 2013/14:Ub364 av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (S)

av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en arbetsmiljötillsyn över skolorna.

Motivering

Många skolor och förskolor har undermåliga lokaler med mycket eftersatt underhåll. De är slitna, har dålig ventilation, ventilation som är anpassad efter ett mycket färre antal elever, slitna toaletter, hala och kalla plastgolv.

Skolorna är viktiga arenor för våra barn och unga. Det är deras arbetsplats, där tillbringar de många timmar. Vi måste ha skolor som skapar kreativitet och lust till lärande. Man bör se över rutinerna kring arbetsmiljön i skolorna i våra kommuner. Våra barn är värda mer! Riksdagen bör låta Arbetsmiljöverket göra en arbetsmiljötillsyn över våra skolor för att sedan utvärdera hur man på bästa sätt kan åtgärda bristerna. Högre krav på de ansvariga är ett måste.

Stockholm den 2 oktober 2013

Roza Güclü Hedin (S)

Kurt Kvarnström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)