Företagsutbildning i skolan

Motion 2021/22:1867 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla ungdomar någon gång under sin skoltid bör ges utbildning i entreprenörskap och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man bör undersöka möjligheten att kunna erbjuda Ung Företagsamhets verksamhet till alla gymnasieskolor och alla linjer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att det finns jobb och att nya jobb växer fram är av yttersta vikt för Sveriges framtid. Gårdagens småföretag är dagens stora företag. Därför är det av yttersta vikt att nya företag skapas och att någon skapar dem. Många gånger kommer de som startar företag själva från företagarfamiljer, men så behöver det inte enbart vara. Alla borde kunna få en chans att lära sig mera om företagsamhet och driva företag under sin tid i skolan för att på så vis bredda företagsamheten i Sverige.

Undervisning i entreprenörskap i skolan bör därför ges till alla någon gång under skoltiden. Vi behöver flera företagare och vi behöver ungdomar som blir företagare. Vi behöver underlätta och utöka rekryteringen till företagare. Ungdomar som inte varit i kontakt med företagande behöver också få chansen att prova på, för annars föreligger risken att de kanske inte själva ser sin möjlighet att bli företagare. Därför bör alla ungdomar någon gång under sin skoltid i grundskolan eller gymnasiet få utbildning i entreprenörskap.

Ung Företagsamhet bedriver verksamhet på de flesta skolor på gymnasiet men denna verksamhet behöver stöttas för att alla ungdomar på alla linjer ska få möjlighet att   lära sig att driva företag. Därför bör Ung Företagsamhets verksamhet utökas till alla gymnasieskolor och alla linjer.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)