Företagsfond för ungdomar

Motion 2015/16:1451 av Johan Nissinen (SD)

av Johan Nissinen (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bilda en företagsfond för ungdomar enligt motionens intentioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Entreprenörskap och företagande är en förutsättning för svensk välfärd då det skapar arbetstillfällen och genererar skatteintäkter. Unga företagare besitter andra nya idéer och kreativa lösningar än vad vuxna människor gör. Att som ungdom få finansiering och någon som tror på en kan vara svårt. En nationell entreprenörsfond för ungdomar under Almis regi tillsammans med näringslivet kan vara ett sätt att underlätta för ungdomar att få finansiering.

En entreprenörsfond där ungdomar kan söka kapital för idéer till att starta nya företag men även för innovationer inom befintliga företag som drivs av ungdomar. Tanken är då att representanter ifrån näringslivet ska sitta med som yrkes- och investeringskunniga. Näringslivet ska även självt ha möjlighet att investera eget kapital i dessa företag. Det är viktigt att ambitionen är att investeringar till företagande till så stor del som möjligt ska komma ifrån den privata sektorn och att staten inte ska leka riskkapitalbolag med skattepengar.

Näringslivet ska även kunna bli mentorer och investerare till de unga entreprenörerna för att på så sätt bistå med erfarenhet och kapital. Det finns redan idag projekt som drivs av näringslivet där man hjälper nystartade företag genom fadderverksamhet som t.ex. Företagsfabriken som är en del av ett projekt som heter Science Park. Ett samspel med befintliga organisationer kan vara lämpligt.

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)