Företagsamhet och behovet av ekonomisk buffert

Motion 2006/07:Sk282 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ekonomisk buffert i företag och behovet av en reformering av den s.k. lex Uggla.

Motivering

Företagens villkor för framtida utveckling är beroende av goda möjligheter att klara risker och att kunna ta chanser för utveckling och investering.

Företagarens och företagets lön för mödan känner man till först efter hand då verksamhetens resultat beräknas. God soliditet och ekonomiska buffertar krävs både för den löpande verksamheten och för framtida investeringar och risktagande. En god ekonomisk buffert skapar stabilitet och förtroende med utrymme att ta till vara affärsmöjligheter som dyker upp eller täcka förluster man inte räknat med.

En lag som slår negativt mot företagandets villkor i detta avseende är den s.k. lex Uggla som sätter strikta gränser för hur mycket kapital som får ackumuleras i ett företag. Likvida kassamedel som går utöver konkreta och klara investeringsplaner betraktas som överlikviditet och beskattas hos företagaren som privatperson.

För att förbättra företagandets villkor behöver handlingsfriheten ges vida ramar. Detta gäller också möjligheterna att bygga upp likviditet som behöver bli betydligt vidare. Företagets egen bedömning av behovet bör vara vägledande i betydligt högre utsträckning än vad som sker i dag då bedömningen görs av Skatteverket med mycket strikta gränser.

Stockholm den 30 oktober 2006

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)