Företagarnas problem med bluffakturor

Motion 2012/13:C418 av Johan Hedin (C)

av Johan Hedin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska företagarnas problem med bluffakturor.

Motivering

Förekomsten av bluffakturor är ett växande problem för Sveriges företagare. När man får en bluffaktura måste den bestridas enligt konstens alla regler, annars hotas företagaren med betalningsanmärkningar och rättsliga åtgärder.

Den som får en betalningsanmärkning, även om den tillkom på felaktiga grunder, kan få problem med krediter och svårare att ingå avtal om lokaler och annat, vilket påverkar företagarens möjligheter att driva sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt.

Kreditupplysningslagen och kronofogdens rutiner bör ses över, så att företagare som är utsatta för denna typ av bedrägerier skyddas bättre.

Det kan också finnas anledning att se över straffskalan för denna typ av bedrägerier.

Regeringen bör skyndsamt se över hur företagarnas rättigheter bättre kan tas tillvara när de blir utsatta för bluffakturering.

Stockholm den 4 oktober 2012

Johan Hedin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)